ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

230ο χλμ

Εθν. Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Reception

22380 23828

Κινητό

697 201 1585

Fax

22380 23827

E-mail

info@campinginterstation.gr

Πόσο κάνει 5+5